MOC - Geautomatiseerde botmineralometrie (beoordelingsexamens)

Inhoud

Invoering

Geautomatiseerde botminerometrie (MOC) is het "instrumentele onderzoek dat wordt gebruikt om osteoporose vast te stellen (diagnose) omdat u hiermee nauwkeurig de botdichtheid kunt meten.

Het is bekend geworden waarom steeds meer vrouwen het doen als ze in de menopauze komen.

Deze test mag echter niet worden uitgevoerd door alle vrouwen die de menopauze ingaan, omdat het niet op betrouwbare wijze kan bepalen wie, in de algemene populatie, het risico op fracturen loopt.

De MOC is in feite een nuttige test om (diagnostische test) osteoporose vast te stellen waar men denkt dat deze aanwezig is en niet om de afwezigheid ervan te verifiëren.

In tegenstelling tot de pap-test die daarentegen wordt gebruikt om te controleren of u geen laesies heeft en daarom door alle vrouwen moet worden uitgevoerd (screening of controle-examen).

Op basis van het beschikbare wetenschappelijke bewijs mag MOC alleen worden uitgevoerd bij mensen met bekende risicofactoren voor fracturen, rekening houdend met hun leeftijd.

De test

Het onderzoek is snel en pijnloos, maakt gebruik van een beperkte dosis straling en vereist geen speciale voorbereiding.

Het kan verschillende delen van het skelet aantasten, vaak het dijbeen of de wervelkolom.

Het kan worden uitgevoerd terwijl u volledig gekleed blijft, maar zonder metalen voorwerpen te dragen.

Een deel van de röntgenstraling die door het instrument wordt uitgezonden, wordt geabsorbeerd door de lichaamsweefsels, zoals vet en bot, en een speciaal apparaat (detector) maakt het mogelijk om een ​​"beeld van het onderzochte gebied" te produceren.

Van de verschillende beschikbare technieken is DEXA (Dual Energy X-ray Absorptie) degene die de beste kosten-batenverhouding biedt. In vergelijking met andere röntgenonderzoeken gebruikt MOC met de DEXA-techniek een veel lager stralingsniveau.

Hoewel het een zeer veilige procedure is, mag deze niet tijdens de zwangerschap worden uitgevoerd.

Herhaalde en frequente controles met tussenpozen van minder dan 18-36 maanden zijn zinloos.

De gevallen waarin de uitvoering van de MOC is aangegeven zijn:

  • vroege menopauze (vóór 45 jaar)
  • chronische therapieën (lopend of gepland) met algemene corticosteroïden, anti-epileptica, anticoagulantia, immunosuppressiva en antiretrovirale geneesmiddelen
  • postmenopauzale vrouwen met familieleden, aan de moederzijde, getroffen door fracturen niet veroorzaakt door trauma vóór de leeftijd van 75
  • postmenopauzale vrouwen met een body mass index van minder dan 19 kg/m²
  • osteoporose gedocumenteerd door radiografie of echografie
  • aandoeningen erkend als mogelijke oorzaak van secundaire osteoporose

Resultaten

De beoordeling (diagnose) van osteoporose is gebaseerd op de vergelijking tussen de waarde van de botdichtheid verkregen uit het onderzoek en de gemiddelde waarde van gezonde volwassenen van hetzelfde geslacht.

MOC met de DEXA-techniek vergelijkt vervolgens de botdichtheid van de onderzochte persoon met die verwacht bij een gezonde volwassene van dezelfde leeftijd, geslacht en etniciteit.

Om het resultaat van het examen te evalueren, worden parameters gebruikt, waarvan de T-score de bekendste is.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moet de diagnose met behulp van de DEXA-techniek worden uitgevoerd rekening houdend met de waarden van botdichtheid, uitgedrukt in T-score volgens het volgende schema:

  • T-score groter dan of gelijk aan (≥) -1 = normaal resultaat
  • T-score tussen -1 en -2,5 = resultaat indicatief voor osteopenie
  • T-score minder dan (<) dan -2,5 = resultaat indicatief voor osteoporose
  • T-score minder dan (<) van -2,5 in combinatie met fractuur = resultaat indicatief voor ernstige osteoporose

Bij de interpretatie van de resultaten moet er rekening mee worden gehouden dat het niet altijd gemakkelijk is om de resultaten die zijn verkregen met verschillende apparatuur of de resultaten die zijn verkregen door het meten van verschillende botsegmenten van dezelfde persoon te vergelijken.

Het verdient daarom aanbeveling om alleen de densitometrische onderzoeken te vergelijken die zijn uitgevoerd met hetzelfde instrument dat uiteraard aan periodieke kwaliteitscontroles moet worden onderworpen.

Hoewel de resultaten van de botmineraaldichtheid een goede indicatie kunnen geven van de botsterkte, kunnen de resultaten van een DEXA MOC niet het fractuurrisico voorspellen dat een functie is van andere factoren zoals bijvoorbeeld botmassa, leeftijd, geslacht of een voorgeschiedenis van eerdere valpartijen die uw arts moet overwegen bij de beslissing om medicamenteuze behandeling te zoeken.

In het algemeen wijst een densitometrie die een vermindering van de botdichtheid aangeeft op zichzelf niet op de aanwezigheid van osteoporose, maar vormt het een zeer belangrijke gegevens voor de formulering van de diagnose in combinatie met de door de arts vereiste bloed- of instrumentele tests.

Bibliografie

Afdeling Gezondheid en Gezondheidsbescherming Regio Piemonte - Richtlijnen voor osteoporose (goedgekeurd met D.D. n. 233 van 20-09-2007)

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). WHO wetenschappelijke groep voor de beoordeling van osteoporose op het niveau van de eerstelijnsgezondheidszorg. Samenvattend verslag van de vergadering

Editor'S Choice 2022

Menopauze

Menopauze

De menopauze is een natuurlijke gebeurtenis in het leven van elke vrouw (tussen 45-55 jaar oud) en wordt gekenmerkt door het verdwijnen van de menstruatiecyclus gedurende ten minste 12 opeenvolgende maanden

Speelgoed

Speelgoed

Elk speelgoed moet, voordat het op de markt wordt gebracht, aan veiligheidstests worden onderworpen. Het is de fabrikant die de afwezigheid van gezondheidsrisico's beoordeelt

Herpes

Herpes

Herpesvirusinfecties zijn wijdverbreid, recidiverend en latent: ze kunnen levenslang aanwezig blijven zonder verstoringen te veroorzaken of ze kunnen ontwaken wanneer de immuunafweer wordt verlaagd